مجلس

سراغ مسائل فرعی رفتن در حالیکه مسائل اصلی جلوی چشم ماست جایز نیست/ دنبال حل مشکلات اساسی باشید

سراغ مسائل فرعی رفتن در حالیکه مسائل اصلی جلوی چشم ماست جایز نیست/ دنبال حل مشکلات اساسی باشید
سراغ مسائل فرعی رفتن در حالیکه مسائل اصلی جلوی چشم ماست جایز نیست/ دنبال حل مشکلات اساسی باشید 🇮🇷 رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس: در مسائل کشور، مسائل اصلی وجود دارد مسائل فرعی وجود دارد. تا وقتی مسائل اصلی پیش پای ما است، نوبت به مسائل فرعی نمیرسد. سراغ مسائل فرعی رفتن در حالیکه ما مسائل اصلی جلوی چشم داریم ،جایز نیست، دنبال حل مشکلات اساسی باشید. مسائل و موضوعات را اصلی و فرعی کنید. ۱۴۰۱/۳/۴

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه جدید