سیاست - مجلس

مکالمه شنیدنی رهبر انقلاب و سیدحسن نصرالله!

🎥🇮🇷 مکالمه شنیدنی رهبر انقلاب و سیدحسن نصرالله! 🔺 تو که هنوز جوانی و محاسنت سیاه؛ من از خستگی‌ها چه بگویم با این محاسن سفید...

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه جدید