- اقتصاد

🎥 وزیر کشاورزی: در تامین روغن و سایر کالاها هیچ مشکلی نداریم

🎥 وزیر کشاورزی: در تامین روغن و سایر کالاها هیچ مشکلی نداریم

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه جدید