- اقتصاد

آیا دولت با حذف ارز ترجیحی به دنبال درآمدزایی است؟

آیا دولت با حذف ارز ترجیحی به دنبال درآمدزایی است؟

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه جدید