سیاست - مجلس

منظور از مین‌گذاری‌های دولت روحانی برای دولت بعد چیست؟!

منظور از مین‌گذاری‌های دولت روحانی برای دولت بعد چیست؟!
🚨🍌منظور از مین‌گذاری‌های دولت روحانی برای دولت بعد چیست؟! عباس عبدی تئوریسین اصلاحات پاسخ می‌دهد؛

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه جدید