- بین الملل

استاد حسن رحیم پور : طالب زاده نفس ندارد

استاد حسن رحیم پور : گاهی به نظرم می آمد طالب زاده نفس ندارد.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه جدید